usermanual

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

usermanual [2019/07/05 17:42]
usermanual [2019/07/05 17:42] (current)
Line 1: Line 1:
 +FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//
 +
 +**Interruptors de configuració**
 +
 +SW1 i SW0   - Configuració del mode de sortida de vídeo (commutable amb la tecla PrintScreen) ​
 +  00 = 31 kHz VGA 60 Hz 
 +  01 = 31 kHz VGA 50 Hz 
 +  10 = 15 kHz RGB (SCART) ​
 +  11 = 15 kHz TV amb audio
 +
 +SW2 - Activar SD / MMC (Cal fer un Reset)
 +  0 = SD / MMC actiu 
 +  1 = SD / MMC inactiu
 +
 +SW3 - Mode de funcionament al slot 1 (Cal fer un Reset)
 +  0 = externa ranura per a cartutxos
 +  1 = ESE-SCC: 1024 K + SCC-I
 +
 +SW4 i SW5 - Seleccio del mode al slot 2 (Cal fer un Reset)
 +  00 = ranura externa per a cartutxos ​
 +  10 = ESE-SCC: 1024 K + SCC-I 
 +  01 = ESE-RAM: 1024 K + ASCII8 ​
 +  11 = ESE-RAM: 1024 K + ASCII16
 +
 +SW6   - Selecció del tipus de teclat connectat ​
 +  0 = 101/104 tecles, disseny internacional ​
 +  1 = 106/109 tecles, disseny japonès directe
 +
 +SW7 - Seleccioneu el rellotge de la CPU (Es pot fer servir la tecla F12)
 +  0 = 3,58 MHz 
 +  1 = 10,74 MHz
 +
 +SW8 - Control de connexió al slot 1 amb la targeta de memòria estàndard MegaRAM (512 Kb) 
 +  0 = MegaRAM inactiu ( slot 1 és controlat per l'​interruptor SW3 )
 +  1 = MegaRAM connectat (independentment del SW3)
 +
 +SW9 - Ajustar la quantitat de memòria RAM (Cal fer un Reset)
 +  0 = 2048 Kbyte
 +  1 = 4096 Kbyte
 +
 +**Pulsadors **
 +
 +  Pulsador0 ​ - Reset
 +  Pulsador1 ​ - Lliure
 +  Pulsador2 ​ - Lliure
 +  Pulsador3 ​ - Lliure
 +
 +
 +**Teclat - Tecles especials**
 +
 +  RePag      - Pujar el volum
 +  AvPag      - Baixar el volum
 +  F9         - Pujar el nivell de so al canal de PSG
 +  F9 + SHIFT - Reduir el nivell de so al canal de PSG
 +  F10        - Pujar el nivell de so al canal SCC
 +  F10 + SHIFT- Reduir el nivell de so al canal SCC
 +  F11        - Pujar el nivell de so al canal de OPLL
 +  F11 + SHIFT- Pujar el nivell de so al canal de OPLL
 +  F12        - Canvi del rellotge de la CPU ( veure SW7)
 +  PrtScr ​    - Commutació de sortida de vídeo (veure SW1 SW0)
 +
 +
  
  • usermanual.txt
  • Last modified: 2019/07/05 17:42
  • (external edit)